Motto Auction ผู้นำการประมูลรถยนต์ระดับโลก ยุคดิจิตอลล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีฯครบวงจร ครองแชมป์ธุรกิจตลาดรถ 68,000 คัน ปี 2562

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด” ตอกย้ําวิสัยทัศน์ผู้นําด้านบริการประมูลรถ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการประมูลที่ทันสมัยที่สุดในไทย เผยโซลูชั่นใหม่ ช่วยให้การแลกเปลี่ยนซื้อขายรถเป็นเรื่องง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นําตลาดประมูลรถใน ประเทศไทย พร้อมนําร่องกิจกรรมชีอาร์เอ็มโดยมอบรางวัล Buyer of The Year 2019 และ รางวัล Online Top Buyen เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในบริการของมอตโต้ อ๊อคชั่นมาอย่างต่อเนื่อง

นายไซมอน มอแรน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า ตลอด ระยะเวลา 18 ปีที่คร่ําหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจการประมูลรถในประเทศไทย นับว่าประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง ในการดําเนินธุรกิจการประมูลรถทั้งในสาขากรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดทั้ง พิษณุโลก นครราชสีมา เชียงใหม่ และ ล่าสุดสาขาหาดใหญ่ เราขยายฐานการให้บริการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีนโยบายที่จะขยายฐานธุรกิจใน 2563 ไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วในอนาคต

บริษัทฯ มุ่งเน้นนโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักจริยธรรมที่ชัดเจน มีความโปร่งใส ยุติธรรม และนําเสนอข้อมูลรถอย่างครบถ้วนเพื่อส่งมอบการประมูลรถและบริการที่ดีที่สุดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ และเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตอกย้ําให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าราคาในการซื้อขายเป็นไปอย่างยุติธรรมและ ตรวจสอบได้สําหรับการเปิดตัว “มอตโต้ อ๊อคชั่น” ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสําคัญในการดําเนินธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ เมชั่น เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมองค์กร และการทํางานที่ใช้ดิจิทัลเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีการประมูล ซื้อ ขาย และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งบริการประมูลยานยนต์ทุกประเภท ประมูล เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร และประมูลรถอุบัติเหตุ ตลอดจนบริการหลังการขายอย่างครบวงจร เช่น บริการด้านการ ขนส่งทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจสภาพ การเก็บรักษารถ และงานทะเบียน เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา มอตโต้ อ๊อคชั่น ได้พลิกโฉมใหม่ให้กับธุรกิจการประมูลรถเมืองไทย โดยเป็นผู้นําในการศึกษา เกี่ยวกับตลาดดิจิทัล เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสทางการตลาด ซึ่งเริ่มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วง ก่อนที่ประเทศไทยจะพร้อมสําหรับการทําตลาดดิจิทัลอย่างแท้จริง

มอตโต้ อ๊อคชั่น เป็นผู้บุกเบิกการประมูลซื้อขายรถผ่านระบบออนไลน์ และปัจจุบัน มอตโต้ อ๊อคชั่น ได้ พัฒนารูปแบบการประมูลรถผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ 100 เปอร์เซ็น โดยจะมีการถ่ายทอดสดภาพ เสียง และ บรรยากาศการประมูลรถ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของรถที่กําลังประมูล ช่วยให้สามารถประมูลรถได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ การซื้อขายผ่านออนไลน์ของมอตโต้ประเทศไทย เป็นมาตรฐานเดียวกันสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และยุโรป และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานจริงทั่วโลก ซึ่งผู้สนใจสามารถใช้งานระบบประมูลรถออนไลน์ ชีมูลแคสท์ ได้ทางเว็บไซต์ www.motoauction.com และแอปพลิเคชั่น Simulcast Thailand ดาวน์โหลดได้จากแอปสโตร์ (App Store) และกูเกิ้ลเพลย์ (Google Play)

นอกจากนี้บริษัทยังมี Motto Auction Info Scanner Application แอพพลิเคชั่นเดียวที่จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้เป็นได้มากกว่าแค็ตตาล็อกขนาดพกพา ที่แรกที่เดียวในไทย Motto Auction Info Scanner Application จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลที่เข้าประมูลโดยเฉพาะ เพื่อประกอบและเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เลือกซื้อรถยนต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

มอตโต้ อ๊อคชั่น ยังมีบริการอื่นอีกมากมายที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัล อาทิ บิด แอนด์บาย (Bid and Buy) การเปิดประมูล ซื้อ-ขายบนอินเตอร์เน็ต ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบพร็อกซี่ บิด (Proxy Bid) ผู้ช่วยของนักประมูลที่ไม่สะดวกประมูลทั้งที่ลานและออนไลน์ โดยการเสนอราคาประมูลรถล่วงหน้า ทําให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในทุกการประมูล อีกทั้ง ยังมีระบบดีลเลอร์อ๊อคชั่น(Dealer Auction) เว็บไซค์การ ประมูลซื้อขายสําหรับผู้ประกอบการรถใช้แล้วโดยเฉพาะ

“มอตโต้ อ๊อคชั่น ตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในธุรกิจการประมูลรถในประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องของ เทคโนโลยีการประมูลรถที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะมีส่วน ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดประมูลรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากมุมมองของผู้บริโภคที่คิดว่าการ ซื้อขายผ่านออนไลน์ เหมาะกับสินค้าที่มีต้นทุนต่ําหรือสินค้าขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยานยนต์เป็นสินค้าขนาดใหญ่ มี มูลค่าสูง ส่งผลให้ต้องมีเงื่อนไขในการซื้อขายมากมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องกําหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการวางแผนเพื่อพัฒนาการซื้อขายผ่านทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเป็นผู้นําตลาดในประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย” นายไซ มอน กล่าว

ในโอกาสของการเปิดตัวบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ มอตโต้ อ๊อคชั่น ยังได้นําร่องจัดกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมอบรางวัล Buyer of The Year 2019 และ รางวัล Online Top Buyer ให้กับผู้ที่เข้า ร่วมประมูลและมียอดสูงที่สุดในรอบปี 2563 และผู้ที่ยอดชนะการประมูลผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละประเภท เพื่อ ขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับ เชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของมอตโต้ อ๊อคชั่น มาอย่างต่อเนื่องสําหรับภาพรวมธุรกิจการประมูลรถในไทย ปัจจุบันพบว่ามีอัตราการประมูลมากกว่า 2 แสนคันต่อปี และ คาดว่าจะยังคงมีแนวโน้มการเติบโตทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่าทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s